Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
1 minute reading

Šta je sledeće

DUŽNOST POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI OBRAČUN ZARADE

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun „Članom 110. stav 1. Zakona...

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE RADNOG UČINKA ZAPOSLENOG

Opštim aktom kod poslodavca treba da budu jasno definisani elementi za utvrđivanje radnog učinka zaposlenog, odnosno elementi za umanjenje...

MOGUĆNOST ISPLATE OTPREMNINE PRILIKOM SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Nema smetnji da poslodavac zaposlenom isplati novčanu naknadu – otpremninu pri sporazumnom prestanku radnog odnosa, ako je to pravo...

Komentari nisu dozvoljeni