Log in

Whoops! You have to login to access the Reading Center functionalities!

Forgot password?

Don't have an account? Register

Registration

Are you human?

Already have an account? Log in

Pretraži sajt....

Resetuj

Ознака

zakon o radu

Aktuelne teme....

Ubaci u Listu za čitanje! Ukloni
23/05/2022

Dopunski rad

Koje su karakteristike dopunskog rada? Koja su ograničenja u trajanju dopunskog rada? Kakav status imaju lica na dopunskom radu?Pročitaj

Irena Drča Autor
14517 0

Zakon o radu

("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)Pročitaj

Jovana Nikolić Redakcija MojSavetnik.rs
3178 0
20/02/2019
Ubaci u Listu za čitanje! Ukloni