Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
2 minutes reading

Šta je sledeće

ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PRE ISTEKA UGOVORA AKO JE ZAPOSLENA...

Poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos...

UREĐENJE KRITERIJUMA ZA ISPLATU ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA

Poslodavac može opštim aktom urediti kriterijume za isplatu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca „Članom 105. Zakona...

DAN PRESTANKA RADNOG ODNOSA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA POSLA

U slučaju utvrđivanja neopravdanog izostanka sa posla, zaposlenom prestaje radni odnos danom kada je bio dužan da se javi...

Komentari nisu dozvoljeni