Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
3 minutes reading

Šta je sledeće

PRAVO NA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA ŽENE KOJA JE ZASNOVALA RADNI ODNOS...

Žena koja zasnuje radni odnos nakon proteka vremena koje se smatra porodiljskim odsustvom, može da ostvari pravo na odsustvo...

PREKOVREMENI RAD U TOKU PRERASPODELE RADNOG VREMENA

Ako je, izuzetno, u toku preraspodele radnog vremena uveden prekovremeni rad u slučajevima i pod uslovima propisanim u članu...

ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PRE ISTEKA UGOVORA AKO JE ZAPOSLENA...

Poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos...

Komentari nisu dozvoljeni