Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
3 minutes reading

Šta je sledeće

POSTUPANJE POSLODAVCA U SLUČAJU DA ZAPOSLENI KOJI JE UPUĆEN NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA...

Poslodavac koji je zaposlenog privremeno uputio na rad kod drugog poslodavca, a zaposleni nije zasnovao radni odnos zbog neopravdanog...

PRAVO NA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA ŽENE KOJA JE ZASNOVALA RADNI ODNOS...

Žena koja zasnuje radni odnos nakon proteka vremena koje se smatra porodiljskim odsustvom, može da ostvari pravo na odsustvo...

PREKOVREMENI RAD U TOKU PRERASPODELE RADNOG VREMENA

Ako je, izuzetno, u toku preraspodele radnog vremena uveden prekovremeni rad u slučajevima i pod uslovima propisanim u članu...

Komentari nisu dozvoljeni