Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
1 minute reading

Šta je sledeće

OBAVEZA POSLODAVCA DA UPLATI DOPRINOSE ZA OBAVEZENO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PERIOD KADA ZAPOSLENI NIJE...

Kako je zaposlenoj rešenjem poslodavca utvrđen prestanak radnog odnosa ne sa danom kada je bila dužna da se javi...

PRAVA I OBAVEZE POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM KOJI NIJE DOLAZIO NA RAD NITI JE OPRAVDAO...

Ako zaposleni nije dolazio na rad niti je opravdao izostanak sa rada, niti dostavio potvrdu o privremenoj sprečenosti za...

PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA I NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENE NA...

Zaposlena kojoj je odložen prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme do isteka odsustva sa rada radi nege deteta...

Komentari nisu dozvoljeni