Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
1 minute reading

Šta je sledeće

NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA U TRAJANJU KRAĆEM OD DVE RADNE NEDELJE

Zaposleni ne može koristiti prvi deo godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje „U članu 73. st....

NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZA VREME BOLOVANJA...

Za dane kada je odsustvovao sa rada (npr. bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor) zaposleni nema pravo na naknadu troškova...

NERASPOREĐIVANJE OSOBE SA INVALIDITETOM NA ODGOVARAJUĆE POSLOVE NA OSNOVU REŠENJA O PROCENI RADNE SPOSOBNOSTI

Ukoliko poslodavac ne može zaposlenom, osobi sa invaliditetom, da obezbedi odgovarajući posao prema radnoj sposobnosti, zaposleni se smatra tehnološkim...

Komentari nisu dozvoljeni