Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
1 minute reading

Šta je sledeće

UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE KADA ZAPOSLENI ODSUSTVUJE SA RADA U SMISLU ČL....

Za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu osnovica za obračun naknade zarade je...

ČUVANJE UGOVORA O RADU ILI RADNOM ANGAŽOVANJU U ELEKTRONSKOJ FORMI U MESTU RADA

Za zaposlene ili radno angažovane, koji poslove obavljaju van sedišta poslodavca, poslodavac može obezbediti čuvanje kopije ugovora i u...

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE OCA DETETA PO OSNOVU PORODILJSKOG ODSUSTVA I...

Višemesečna obuka van mesta stanovanja nezaposlenog lica u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa ne može se...

Komentari nisu dozvoljeni