Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
2 minutes reading

Šta je sledeće

MOGUĆNOST ISPLATE OTPREMNINE PRILIKOM SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

Nema smetnji da poslodavac zaposlenom isplati novčanu naknadu – otpremninu pri sporazumnom prestanku radnog odnosa, ako je to pravo...

NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA U TRAJANJU KRAĆEM OD DVE RADNE NEDELJE

Zaposleni ne može koristiti prvi deo godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje „U članu 73. st....

NEPOSTOJANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZA VREME BOLOVANJA...

Za dane kada je odsustvovao sa rada (npr. bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor) zaposleni nema pravo na naknadu troškova...

Komentari nisu dozvoljeni