Uloguj se

Moraš biti ulogovan da bi koristio opciju Kutak za čitanje!

Forgot password?

Don't have an account? Registruj se

Registration

Are you human?

Already have an account? Uloguj se

Pretraži sajt....

Resetuj
1 minute reading

Šta je sledeće

IZNOS ZARADE KOJI ULAZI U OBRAČUN OTPREMNINE

Prilikom obračuna otpremnine, zaradom se smatra zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, odnosno...

MIROVANJE RADNOG ODNOSA I NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

Prilikom primene instituta mirovanja radnog odnosa, zaposlenom ne prestaje radni odnos već mu prava i obaveze koje se stiču...

MOGUĆNOST DA SE RADNI ODNOS SA ZAPOSLENIM NA ODREĐENO VREME PREKINE ZBOG ZAMENE ODSUTNOG...

Sa zaposlenim sa kojim je zaključen ugovor o radu na određeno vreme u trajanju do 24 meseca može da...

Komentari nisu dozvoljeni